Головна сторінка

Науковий журнал ВІСНИК НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» СЕРІЯ: ФІЛОЛОГІЯ. ПЕДАГОГІКА (ISSN, e-ISSN, реєстраційний номер), створений у 2012 році, двічі на рік публікує результати наукових досліджень вчених, аспірантів та здобувачів.

Visnuk0001Журнал фокусується на проблемах, пов’язаних з філологією, зокрема, прагне допомогти встановити зв’язки між теоріями, методами досліджень і науковими дискурсами, критично осмислити існуючі філологічні здобутки. В рамках філології журнал схвалює дослідження в таких сферах як: фонетика, лексикологія, стилістики, граматика, переклад.

Також на сторінках видання висвітлюються різноманітні сучасні педагогічні проблеми, пов’язані з теорією і практикою викладання іноземних мов.

Журнал прагне створити середовище обміну інформацією й ідеями та плідної дискусії  стосовно наукових здобутків між фахівцями відповідних галузей.

Філософія видання спирається на найсучасніший формат академічних видань – Open Access Journal, який надає якнайширші можливості вченим оприлюднювати та популяризувати результати власної наукової діяльності.

Видання індексується у WorldCat, Google Scholar, eLIBRARY.ru, Index Copernicus (ICV 2014 = 4,82), DRIVER, BASE, OAJI.

Видавництво журналу запрошує до публікації та бажає успіхів і натхнення у науковій діяльності!

З вимогами можна ознайомитись тут

Також Ви маєте можливість подивитись приклад статті, її структуру та приклад aвторської довідки.