Editorial Board

Н.Г. Іщенко, д-р.філол.наук, проф. (головний редактор)

Н.С. Саєнко, канд.пед.наук, проф., (заст. головного редактора)

Л.ІПрокопова, д-р.філол.наук, проф.

А.АКалита д-р.філол.наук, проф.

Л.М. Черноватий д-р.пед.наук, проф.

Л.Ф. Омельченко, д-р.філол.наук, проф.

Л.А. Долгополова, д-р.філол.наук, проф.

У. Белман, д-р.філол.наук, проф.

О.Б. Бігич, д-р.пед.наук, проф.

Г.В. Онкович, д-р.пед.наук, проф.

В.В. Вербицький, д-р.пед.наук, проф.

В.В. Лук’яненко, канд.психол.наук, доц. (відп. секретар)

Н.В. Глінка, канд.філол.наук, доц.

Г.Л. Лисенко, канд.філол.наук, доц.

О.Е. Собецька, канд.філол.наук, доц.

О.В. Ткачик, канд. філол. наук, доц.

І.О. Сімкова, канд.пед.наук, доц.

О.С. Синекоп, канд.пед.наук, доц.

С.С. Коломієць, канд.пед.наук, доц.

С.В. Федоренко, канд.пед.наук, доц.

Я.Г. Гулецька, канд.пед.наук, доц.