М.Ю. Ребенко

СУБ’ЄКТИВНА ДЕФОРМАЦІЯ СТИЛІСТИЧНОГО ІНВАРІАНТУ ОРИГІНАЛУ РОМАНУ “THE CATCHER IN THE RYE” ДЖ.Д. СЕЛІНДЖЕРА У ХУДОЖНІХ ПЕРЕКЛАДАХ