Політика журналу

НАША ПОЛІТИКА

Публікуючи статтю у фаховому виданні «ВІСНИК НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» Серія: Філологія, Педагогіка підтверджую, що маю всі права на неї і згоду співавторів на публікацію, надаю право видавцю зазначеного збірника на оприлюднення цих матеріалів у друкованому та електронному вигляді. А також погоджуюсь з політикою даного фахового видання щодо  неможливості повернення публікації у випадку її відкликання та відмовляюсь від претензій до видавця стосовно відкликання статті.