Випуск 1 / 2013

Матеріали Випуску №1 2013 року

ФІЛОЛОГІЯ

Viktoriya Bilytska FERNSEHREPORTAGE: EINE AUDIOVISUELLE TEXTSORTE FÜR DEN FREMDSPRACHENUNTERRICHT

Переглянути у Pdf

О. В. Зайченко СЛОВОТВІРНІ МОДЕЛІ СУФІКСАЛЬНИХ ПРИКМЕТНИКІВ НА ПОЗНАЧЕННЯ ЯКОСТІ (НА МАТЕРІАЛІ ПРИКМЕТНИКІВ СУЧАСНОЇ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ)

Переглянути у Pdf

Л. Н. Захарова КОНЦЕПТОСВЕРА ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ И НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЕЕ ВЕРБАЛИЗАЦИИ

Переглянути у Pdf

Н. Г. Іщенко, В. В. Ліпінська ЛЕКСИКО ГРАМАТИЧНІ ДОМІНАНТИ НАУКОВОГО ТЕКСТУ

Переглянути у Pdf

В.Г. Куликова ДИФЕРЕНЦІЙНІ ОЗНАКИ СПОНУКАЛЬНИХ МОВЛЕННЄВИХ АКТІВ: КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТ

Переглянути у Pdf

О.М. Пархоменко МЕТАФОРА І СИМВОЛ У РОМАНІ Ж.ГРАКА «УЗБЕРЕЖЖЯ СИРТА»

Переглянути у Pdf

А.В. Прокойченко ФІЛОСОФІЧНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПОЕТИЧНОГО СТИЛЮ Т.С. ЕЛІОТА

Переглянути у Pdf

Л.О. Федорова, О.А. Шарова ВІДТВОРЕННЯ ЗВ’ЯЗНОСТІ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ ЮРИДИЧНОГО ДОКУМЕНТА

Переглянути у Pdf

ПЕДАГОГІКА

А.Л. Горбаченко, А.С. Малій АСПЕКТИ ПРАКТИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Переглянути у Pdf

О.М. Єфімова ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ КУРСАНТІВ ПІД ЧАС ОВОЛОДІННЯ ФАХОМ У ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Переглянути у Pdf

С.С. Коломієць РОЛЬ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Переглянути у Pdf

Л. О. Конопленко КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНИХ ТЕКСТІВ ДЛЯ НАВЧАННЯ ВИВЧАЮЧОГО ЧИТАННЯ МАЙБУТНІХ СПЕЦІАЛІСТІВ З ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ

Переглянути у Pdf

О.В. Лубянова ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ АНГЛОМОВНОЇ ПИСЕМНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ

Переглянути у Pdf

О. І. Назаренко ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ПУБЛІЧНОГО ВИСТУПУ З ПРЕЗЕНТАЦІЄЮ СТУДЕНТІВ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Переглянути у Pdf