Випуск 2 / 2013

Матеріали Випуску №2 2013 року

ФІЛОЛОГІЯ

І.П.Борковська ОСНОВНІ АСПЕКТИ ТЕКСТУ ДІЛОВИХ ДОКУМЕНТІВ І МЕТОДИ ТЕКСТОВОГО АНАЛІЗУ

Переглянути у Pdf

О.О. Великодська ТРАНСФОРМАЦІЇ ПРИСУДКА В АНГЛО-УКРАЇНСЬКОМУ ПЕРЕКЛАДІ

Переглянути у Pdf

Ю.О. Гайденко ЗБЕРЕЖЕННЯ КІЛЬКІСНОЇ СЕМАНТИКИ АНГЛІЙСЬКИХ МОРФОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ ТЕХНІЧНОЇ ПІДМОВИ В УКРАЇНОМОВНОМУ ПЕРЕКЛАДІ

Переглянути у Pdf

А.П. Гаврилюк МЕТАФОРА, ЇЇ РОЛЬ У МОВІ ТА МОВЛЕННІ

Переглянути у Pdf

Н.В. Глінка,Ю. Зайченко ЕКСПРЕСИВНІ ЗАСОБИ Й СТИЛІСТИЧНІ ПРИЙОМИ ВИРАЖЕННЯ ЕКСПРЕСИВНОСТІ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ПЕРЕКЛАДУ

Переглянути у Pdf

Г.О. Матковська КОМПОЗИЦІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ

Переглянути у Pdf

А.Ю. Циркаль ОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЕННЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ ТЕКСТІВ

Переглянути у Pdf

ПЕДАГОГІКА

С.А. Жицька ДІЛОВІ ІГРИ ЯК ЗАСІБ ПІДГОТОВКИ КУРСАНТІВ ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ДО ПРОФЕСІЙНО-КОМУНІКАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Переглянути у Pdf

Н.Г.Іщенко СЕМАНТИЧНА ТА ПОНЯТТЄВА КАТЕГОРІІ У МОВОЗНАВЧИХ СТУДІЯХ

Переглянути у Pdf

N. Kovalska,N. Prisyazhnyuk STUDENTS’ PROJECTS AS HOME ASSIGNMENT

Переглянути у Pdf

Ю.Е. Лавриш ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Переглянути у Pdf

І. М. Литовченко ФАКТОРИ МОТИВАЦІЇ ДОРОСЛОЇ ЛЮДИНИ ДО НАВЧАННЯ У ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ М. НОУЛЗА

Переглянути у Pdf

І.О. Сімкова НАВЧАННЯ УСНОГО ПЕРЕКЛАДУ МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ З ПОЗИЦІЙ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОГО ПІДХОДУ

Переглянути у Pdf