Випуск 3 / 2014

ФІЛОЛОГІЯ

Н.В. Глінка, В.В. Пашковська ПОЕТИЧНІСТЬ ТА ПРИЙОМИ ПОЕТИЗАЦІЇ У ФУНКЦІОНАЛЬНОМУ  СТИЛІ

Переглянути у Pdf

Н.Є. Доронкіна ОСОБЛИВОСТІ АРГУМЕНТАЦІЇ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ СТАТТІ

Переглянути у Pdf

Л.М. Захарова, Л.П. Бабенко  ОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ ЛЕКСИЧНИХ І ГРАМАТИЧНИХ ДОМІНАНТІВ У НАУКОВОМУ ТЕКСТІ

Переглянути у Pdf

Н.Г. Іщенко, М.С. Криворотенко  НАУКОВА РЕДАКЦІЙНА СТАТТЯ – МОВЛЕННЄВИЙ ЖАНРВ КОНТЕКСТІ НАУКОВОГО СТИЛЮ

Переглянути у Pdf

А.Л. Котковець  КОМПОЗИЦІЙНА СТРУКТУРА МОВЛЕННЄВОГО ЖАНРУ “ДІЛОВИЙ ЛИСТ”

Переглянути у Pdf

В.В. Ліпінська  ОСОБЛИВОСТІ АНГЛІЙСЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ ТЕРМІНОСИСТЕМ У ГАЛУЗІ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ

Переглянути у Pdf

М.Ю. Ребенко  СУБ’ЄКТИВНА ДЕФОРМАЦІЯ СТИЛІСТИЧНОГО ІНВАРІАНТУ ОРИГІНАЛУ РОМАНУ “THE CATCHER IN THE RYE” ДЖ.Д. СЕЛІНДЖЕРА У ХУДОЖНІХ ПЕРЕКЛАДАХ

 Переглянути у Pdf

О.В. Ткачик, Т.К. Бабаєв  АНГЛІЙСЬКІ ЕВФЕМІСТИЧНІ НЕОЛОГІЗМИ В ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ СТИЛІ ТА ЇХ ПЕРЕКЛАД УКРАЇНСЬКОЮ

Переглянути у Pdf

Л. В. Туленинова   ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БОЛЕЗНИ (лингвоконцептологический анализ)

Переглянути у Pdf

ПЕДАГОГІКА

К.О. Галацин, А.М. Фещук  ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Переглянути у Pdf

О.О. Іванова  ДО ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ПИСЬМІ У МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ

Переглянути у Pdf

Г.О. Корсун  ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИБОРУ ПРОФЕСІЇ СТАРШОКЛАСНИКІВ СУЧАСНИХ ШКІЛ НІМЕЧЧИНИ

Переглянути у Pdf