Випуск 4 / 2014

ФІЛОЛОГІЯ
Н. А. Бараненкова,С. В. Литвин Експлікація як спосіб перекладу безеквівалентної лексики науково-технічного стилю

О. В. Дзикович  Мовленнєві засоби зближення із телеглядачем

у текстах анонсів ток-шоу

Ю. О. Зайченко  Експресивні зсуви при перекладі творів жанру фентезі на різних мовних рівнях
В. П. Казарин,М. А. Новикова  Драма взаимоотношений А.А. Ахматовой и Н.С. Гумилева в зеркале стихотворения «Вижу выцветший флаг над таможней…» (Опыты реального и поэтологического комментария)
Н. О. Моісєєва Аксіологічність – категорія текстової оцінної модальності
ПЕДАГОГІКА
О. С. Бецько  Європейські концепції планування заняття: формулювання навчальних цілей
А. М. Богуш,О. В. Ковтун  Теоретичні i практичні аспекти формування мовної компетентності майбутніх пілотів i авіадиспетчерів
С.В. Вадаська  Роль автентичних відеоматеріалів для викладання іноземної мови професійного спрямування
К. М. Гавриленко  Система оцінювання вивчення іноземних мов студентами технічних ВНЗ у парадигмі сучасної освіти
К. О. Галацин,А.М. Фещук  Інтерактивні технології у процесі вивчення англійської мови студентами ВТНЗ
Н. Ю. Дроздович  Створення фахових словників для студентів технічних ВНЗ
Ю. Е. Лавриш  Інтеграція блог-технології у  процес викладання іноземної мови
С. В. Литвин, Л. К. Светенок  Навчання написання резюме з питань наукового дослідження
Н. С. Нікітіна  Особливості навчання видам мовленнєвої діяльності на заняттях з іноземної мови професійного спрямування
Н. С. Шалова  Комунікативні стратегії у викладанні англійської мови для майбутніх інженерів